Kamień węgielny - Teatr Wielki

O Spektaklu

„Xiąże własnoręcznie nalawszy nieco wapna na cegłę, i trzykrotnie uderzywszy w nią młotkiem oddał JO.Xciu Ministrowi Skarbu, który położył przy kamieniej skrzyni pierwszą cegłę” - Kurjer Warszawski, 20 XI 1825 rok

„Xiąże własnoręcznie nalawszy nieco wapna na cegłę, i trzykrotnie uderzywszy w nią młotkiem oddał JO.Xciu Ministrowi Skarbu, który położył przy kamieniej skrzyni pierwszą cegłę” - Kurjer Warszawski, 20 XI 1825 rok