Pracownie - Teatr Wielki

O Spektaklu

„Warsztaty i magazyny teatralne, to już prawie fabryka, tym tylko różniąca się od każdej fabryki, że składa się na nią co najmniej dwadzieścia różnych rodzajów produkcji.” - Arnold Szyfman, Pamiętnik Teatralny nr 2/3 1952 rok

„Warsztaty i magazyny teatralne, to już prawie fabryka, tym tylko różniąca się od każdej fabryki, że składa się na nią co najmniej dwadzieścia różnych rodzajów produkcji.” - Arnold Szyfman, Pamiętnik Teatralny nr 2/3 1952 rok