PUPA — trailer

O Spektaklu

Balet w jednym akcie. Muzyka: Stanisław Syrewicz

Libretto: Klara Syrewicz na motywach Ferdydurke Witolda Gombrowicza

Stanisław Syrewicz powrócił do gombrowiczowskiej inspiracji. Spektakl zrealizowała Anna Hop, która ujawniła wyczucie groteski…

Balet w jednym akcie. Muzyka: Stanisław Syrewicz

Libretto: Klara Syrewicz na motywach Ferdydurke Witolda Gombrowicza

Stanisław Syrewicz powrócił do gombrowiczowskiej inspiracji. Spektakl zrealizowała Anna Hop, która ujawniła wyczucie groteski podczas naszych warsztatów choreograficznych. Oboje podjęli ambitną próbę przełożenia elementów symboliki pisarza na język muzyczny i wizualny.

„Tak jak u Gombrowicza nie ma miejsca na liryczne zabarwienia — przypomina Syrewicz — i tak jak dramat miesza się u niego z groteską, tak w moich podszytych ironią kompozycjach nie ma miejsca na ckliwość, wzniosłość czy rozczulenia”.