ROMEO I JULIA — trailer

O Spektaklu

Romeo i Julia to archetypiczni tragiczni kochankowie przeżywający zakazaną miłość. Rodziny, przyjaciele, gangi oraz odmienne przekonania religijne obojga zmuszają ich do ukrywania wzajemnej miłości. Choć osobista podróż zarówno Romea, jak i Julii…

Romeo i Julia to archetypiczni tragiczni kochankowie przeżywający zakazaną miłość. Rodziny, przyjaciele, gangi oraz odmienne przekonania religijne obojga zmuszają ich do ukrywania wzajemnej miłości. Choć osobista podróż zarówno Romea, jak i Julii stanowi integralną część tej opowieści, jest to historia miłosna osadzona w wyraźnym kontekście społecznym i politycznym — zbiorowa tożsamość grupy uważana jest za ważniejszą, a kochankowie skazani są na przegraną.

To opowieść o rodzicach, dzieciach i wnukach. W szczególności zaś o młodszym pokoleniu, które wciąż cierpi, a nawet umiera z powodu błędów i nieszczęść pokolenia wcześniejszego. Ich los to powtarzająca się w nieskończoność tragedia, nieprzerwane koło przemocy przechodzące z pokolenia na pokolenie. W tej historii konflikt rozgrywa się między rodziną Montecchich i Capuletich, ale równie dobrze mogliby to być katolicy i protestanci, muzułmanie i żydzi. Podziały i konflikty, mury i wojny są ponadczasowe.

Operująca dźwiękami i tonami partytura Prokofiewa przeprowadza głęboką analizę dramatu Shakespeare’a. Uniwersalne wartości dodane przez nią do tej historii pozwalają nam zobaczyć, co mogłoby się stać z tym utworem, gdyby umiejscowić go w konkretnym czasie, epoce czy przestrzeni. Dlatego szekspirowska renesansowa Werona zmienia się we Włochy w XX wieku — stuleciu, w którym życie osobiste trzech czy czterech pokoleń kształtowały konflikty poprzedniego okresu.

Opowieść zaczynamy w latach 30. XX wieku, gdy w kraju panowały dyktatorskie rządy. Ten ustrój reprezentuje rodzina Capuletich. Po wybuchu konfliktu w czasie wojny, ponownie spotykamy się w optymistycznych powojennych latach 50., gdy bardziej pokojowy ród Montecchich stara się odbudować społeczeństwo. Jednak nawet wtedy nienawiść tląca się między dwoma rodami czai się pod spokojną powierzchnią. Kolejna eksplozja wrogości wydaje się nieunikniona. Nawet pod koniec wieku, w latach 90., Romeo i Julia wciąż żyją, by znów zginąć jako ofiary niekończącego się przekleństwa spowodowanego nienawiścią i kłótniami.