Sale Redutowe - Teatr Wielki

O Spektaklu

„Co do masek, śmiało powiedzieć możemy, że na wczorajszej Reducie same domina dominowały (…); między innemi odznaczały się czarne z małą pelerynką w kwiaty rokoko” - Kurjer Warszawski, 7 I 1845 rok

„Co do masek, śmiało powiedzieć możemy, że na wczorajszej Reducie same domina dominowały (…); między innemi odznaczały się czarne z małą pelerynką w kwiaty rokoko” - Kurjer Warszawski, 7 I 1845 rok