Salome - making-of

O Spektaklu

Salome uchodzi za najpotężniejsze obok Elektry dzieło Richarda Straussa. Na wskroś nowoczesne przedstawienie bada ukryte relacje rodzinne między ojczymem (Herodem), jego przybraną córką (Salome) a pożądającą władzy matką (Herodiadą). Ten rodzinny…

Salome uchodzi za najpotężniejsze obok Elektry dzieło Richarda Straussa. Na wskroś nowoczesne przedstawienie bada ukryte relacje rodzinne między ojczymem (Herodem), jego przybraną córką (Salome) a pożądającą władzy matką (Herodiadą). Ten rodzinny dramat jest zarazem tragedią wiary, rozpaczy, lęku i bezradności, w której grę toczą tytułowa bohaterka i prorok Jochanaan, nieuchwytny obiekt jej obsesyjnego pożądania — a może tylko głos, przywidzenie, fantazmat, narzucający rzeczywistości potężny niepokój metafizyczny?

Gra toczy się także między Salome a Herodem, jej perwersyjnym ojczymem, żyjącym w nieustannym lęku przed śmiercią i tym, co ostateczne. Bohaterka, przez chęć pochwycenia nieuchwytnego, stawia absurdalne żądanie: chce dostać na srebrnej tacy głowę proroka. W wystawieniu biblijna tragedia rozgrywa się jednocześnie w zamożnym mieszczańskim świecie oraz na granicy rzeczywistości i fantazji.

Nowoczesna, urywana narracja — znak autorskiego stylu Mariusza Trelińskiego — to seria wystudiowanych obrazów i wizji świata tylko pozornie stabilnego, nad którym wisi zagrożenie uwidaczniające już pierwsze ślady tragedii.

 

autor: Robert Nałęcz Roy