Scena Kameralna - Sala Młynarskiego

O Spektaklu

„Innowacje natury funkcjonalnej: mianowicie sala prób ze sceną o otworze takiej samej szerokości jak na scenie głównej, lecz o głębokości znacznie mniejszej” - Arnold Szyfman, Ruch Muzyczny, 1964 rok

„Innowacje natury funkcjonalnej: mianowicie sala prób ze sceną o otworze takiej samej szerokości jak na scenie głównej, lecz o głębokości znacznie mniejszej” - Arnold Szyfman, Ruch Muzyczny, 1964 rok