Wejście - Teatr Wielki

O Spektaklu

„Jutro danem będzie pierwsze widowisko (…). Wchód dla przybywających piechoto iest pod kolumnami z obu stron przy oficynach. Zaiazd powozami, pod arkadę od strony ulicy Wierzbowej.” - Kurjer Warszawski, 23 II 1833 rok

„Jutro danem będzie pierwsze widowisko (…). Wchód dla przybywających piechoto iest pod kolumnami z obu stron przy oficynach. Zaiazd powozami, pod arkadę od strony ulicy Wierzbowej.” - Kurjer Warszawski, 23 II 1833 rok