Andrzej Hiolski - aria Miecznika „Kto z mych dziewek” z opery „Straszny dwór” Stanisława Moniuszki

Inauguracja odbudowanego Teatru Wielkiego - 20 listopada 1965

Stanisław Moniuszko

Aria Miecznika „Kto z mych dziewek” z II aktu opery „Straszny dwór”

20 listopada 1965 r., Teatr Wielki w Warszawie

 

Andrzej Hiolski - Miecznik

Orkiestra Teatru Wielkiego w Warszawie pod batutą Witolda Rowickiego

 

Reżyseria:…

Stanisław Moniuszko

Aria Miecznika „Kto z mych dziewek” z II aktu opery „Straszny dwór”

20 listopada 1965 r., Teatr Wielki w Warszawie

 

Andrzej Hiolski - Miecznik

Orkiestra Teatru Wielkiego w Warszawie pod batutą Witolda Rowickiego

 

Reżyseria: Jerzy Merunowicz

Scenografia: Zenobiusz Strzelecki

 

teatrwielki.pl/55-lecie-odbudowy/