Konferencja „Kulturalnie otwarci – rola kultury w edukacji dzieci i młodzieży”

Konferencja

Zapraszamy na bezpłatną konferencję online „Kulturalnie otwarci – rola kultury w edukacji dzieci i młodzieży”, organizowaną przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w partnerstwie z Teatrem Wielkim - Operą Narodową w ramach…

Zapraszamy na bezpłatną konferencję online „Kulturalnie otwarci – rola kultury w edukacji dzieci i młodzieży”, organizowaną przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w partnerstwie z Teatrem Wielkim - Operą Narodową w ramach projektu „Otwarci na kulturę - edukacja kulturalna w mazowieckich szkołach i przedszkolach”.

 

21 października 2021, w godz. 14.30-17.00

 

__

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

● Otwarcie konferencji ●

 

Jarosław Zaroń, dyrektor Mazowieckiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

__

 

● Język i kultura w edukacji młodego człowieka ●

 

prof. Jerzy Bralczyk

__

 

● Sztuka opowiadania (storytelling) - konteksty jej wykorzystania w edukacji ●

 

Jarosław Kaczmarek, Stowarzyszenie Grupa Studnia O

__

 

● Gra jako narzędzie wspierające proces edukacji ●

 

Karol Madaj, projektant gier planszowych, dyrektor Muzeum – Dom Rodziny Pileckich

__

 

● Edukacja kulturalna szkolna i pozaszkolna – szanse i wyzwania (panel dyskusyjny) ●

Przedstawiciele szkół Mazowsza oraz instytucji kultury (Anna Sapiego – kierownik Działu Programów Edukacyjnych z Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, Ewa Zbroja – kierownik Działu Edukacji Kulturalnej z Narodowego Centrum Kultury; Magdalena Szpak – Dział Pedagogiki Teatru z Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego);

Moderatorzy: dr Zina Jarmoszuk; Ewa Pawlic-Rafałowska z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

__

 

● Przestrzeń edukacyjna STEAM. Sprawdzone modele pracy z uczniami ●

 

dr hab. Marlena Plebańska, profesor Uniwersytetu Warszawskiego

__

 

● Wyreżyseruj, zagraj, zarejestruj - komunikacja wizualna. Jak wykorzystać formę wizualną w edukacji szkolnej ●

 

dr hab. Mirosław Filiciak, profesor Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS

__

 

● Rola instytucji kultury w podnoszeniu jakości pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły (panel dyskusyjny) ●

 

Przedstawiciele szkół Mazowsza oraz instytucji kultury (Anna Sapiego – kierownik Działu Programów Edukacyjnych z Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, Ewa Zbroja – kierownik Działu Edukacji Kulturalnej z Narodowego Centrum Kultury; Magdalena Szpak – Dział Pedagogiki Teatru z Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego);

Moderatorzy: dr Zina Jarmoszuk; Ewa Pawlic-Rafałowska z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

__

 

● Podsumowanie, zakończenie konferencji ●